Przebadana zostanie też pod kątem umów międzynarodowych

Premier Mateusz Morawiecki wystąpił do TK o zbadanie zgodności uchwały SN z konstytucją

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o zbadanie zgodności z konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi uchwały Sądu Najwyższego, która niesie za sobą podważanie kompetencji niektórych sędziów do orzekania i kwestionowanie skuteczności wyroków wydanych z ich udziałem. Wniosek szefa rządu wpłynął do TK 24 lutego.
 

AKPA

Uchwała zostanie przebadana pod kątem konstytucji i umów międzynarodowych, takich jak: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Traktat o Unii Europejskiej.

Uchwała

Wniosek premiera dotyczy uchwały trzech izb Sądu Najwyższego, która została podjęta 23 stycznia 2020 roku. Dotyczy ona nienależytej obsady składów sędziowskich w przypadku, gdy znajduje się w nich osoba wybrana przez KRS w jej obecnym składzie. Rzecznik rządu poskreślił:

W opinii premiera rażącym naruszeniem konstytucji jest stworzenie przez uchwałę Sądu Najwyższego nowej, nieprzewidzianej żadnymi przepisami kategorii, przypominającej sędziego w stanie spoczynku od początku (ab initio), czyli sędziego pozbawionego możliwości orzekania od momentu powołania przez prezydenta.

Dodał także, że zdaniem Morawieckiego uchwała ta wprowadza „bezpodstawne zróżnicowanie między sędziami sądów powszechnych, a sędziami Sądu Najwyższego - oraz dodatkowo między sędziami poszczególnych izb Sądu Najwyższego”:

Tego rodzaju różnicowanie między sędziami powołanymi w takiej samej procedurze przez prezydenta RP nie tylko nie ma żadnej podstawy prawnej, ale stanowi rażące naruszenie przez Sąd Najwyższy konstytucyjnej zasady równego dostępu obywateli do sądu.


Komentarze


Dodaj komentarz

Przepisz kod

2023 Spokeo - Wszelkie prawa zastrzeżone

Portal należy do wydawcy SPOKEO