Czym jest inteligencja emocjonalna? Jacy są ludzie inteligentni emocjonalnie?

Inteligencja emocjonalna to zbór zdolności rozpoznawania własnych uczuć oraz stanów emocjonalnych innych ludzi, radzenia sobie z własnymi uczuciami, regulowania oraz używania ich, a także motywowania siebie i wpływania na innych.

Na czym polega inteligencja emocjonalna?

Kompetencje, które wchodzą w skład inteligencji emocjonalnej to coś zupełnie innego, niż wiedza zdobyta z książek. Często wiedza, która zdobywamy to za mało, aby osiągnąć sukces, czy dostać awans w pracy. Często w potocznym rozumieniu uważamy, że pojęcia dojrzałości emocjonalne, kompetencji emocjonalnej i inteligencji emocjonalnej to to samo. Nic bardziej mylnego.

Dojrzałość emocjonalna

To pojęcie jest rozumiane jako zdolność do znoszenia cierpień, zwiększanie pozytywnych, społecznie dodatnich rekacji emocjonalnych, emocjonalną niezależność od środowiska czy udzielania pomocy innym. Inne osoby twierdzą, że chodzi o brak niskiej samooceny, zdolność przystosowania się do grupy, czy poczucie rzeczywistości i brak agresji. Dojrzałość emocjonalna to przede wszystkim świadome kierowanie swoimi emocjami oraz zdolność do autorefleksji i odpowiedzialność za własne stany emocjonalne.

Kompetencje emocjonalne

Są to pewne umiejętności na którymi możemy pracować i je rozwijać. Na zestaw kompetencji emocjonalnych skała się aż dziesięć różnych zdolności. Są nimi:
- świadomość własnych przeżyć emocjonalnych;
- umiejętność różnicowania emocji, a także werbalnego opisywania stanów emocjonalnych;
- empatia, czyli umiejętność wczucia się w sytuację drugiej osoby umiejętność różnicowania emocji korespondujących ze wspólną ekspresją od stanów pozbawionych ekspresji;
- znajomość kulturowych reguł i norm emocjonalnych;
- umiejętność wykorzystania wiedzy o partnerze interakcji w celu wnioskowania o jego przeżyciach;
- zdolność do akceptacji perspektywy interakcyjnej w relacjach interpersonalnych;
- zdolność do radzenia sobie z ciężkimi chwilami i emocjami negatywnymi
- wiedza na temat natury relacji interpersonalnych;
- zdolność do emocjonalnej samowystarczalności, akceptacja swojego emocjonalnego doświadczenia, równowaga emocjonalna, poczucie własnej skuteczności emocjonalnej i kontrola nad emocjami.

Sprawdź również: Higiena pracy zdalnej 


Zdolności osób inteligentych emocjonalnie

Inteligencję emocjonalną możemy mierzyć za pomocą narzędzi psychometrycznych i wyrazić poziom kompetencji społecznych w postaci tak zwanego wskaźnika inteligencji emocjonalnej. Sam termin pojawił się w psychologi dopiero w 1990 roku, za sprawą P. Soloveya i J. Mayera. Inteligencja emocjonalna to zbór zdolności warunkujących wykorzystanie emocji przy rozwiązywaniu problemów, głównie w sytuacjach społecznych. Często używana jest także prostsza definicja, czyli wszystkie zdolności, które pozwalają na efektywne przetwarzanie informacji emocjonalnych. Do umiejętności osób inteligentnych emocjonalnie zaliczamy między innymi zdolność do rozpoznawania emocji we własnych stanach fizycznych i psychicznych, zdolność do adekwatnego wyrażania emocji, czy zdolność do rozumienia powiązań między różnymi emocjami. Chodzi więc głównie o to, aby rozumieć siebie i innych oraz panować nad swoimi emocjami, a nawet wykorzystywać je na swoją korzyść. Osoby inteligentne emocjonalnie nie są porywcze i doskonale rozumieją siebie.

Brak inteligencji emocjonalnej

Niedostatki w zakresie inteligencji emocjonalnej mogą prowadzić do poważnych trudności w funkcjonowaniu społecznym. Niezdolność kontrolowania własnych emocji sprawia, że osoby takie stają się agresywne, dopuszczają się agresji psychicznej, przestępstw w afekcie, popadają w depresję lub uzależnienia. Na szczęście inteligencję emocjonalną można kształtować i rozwijać. Nie jest zdeterminowana genetycznie, dlatego nie jesteśmy skazani dożywotnio na posiadanie w niej braków.

Sprawdź również: Czym jest pewność siebie? Jak ją wypracować? 

Wszystko na temat

  • 12 września 2019

Komentarze


Dodaj komentarz

Przepisz kod

2021 Spokeo - Wszelkie prawa zastrzeżone

Portal należy do wydawcy SPOKEO